ALGEMENE VOORWAARDEN GELDENDE VOOR DE SCHILDERCURSUS ACRYL EN OLIEVERF SCHILDEREN BIJ HET CKC ZOETERMEER.

1. Aanmelden
Om een cursus te volgen, vul je een aanmeldingsformulier in. Dit kan digitaal via www.ckc-zoetermeer.nl. Ben je jonger dan 18 jaar en wil je toch een cursus volgen, dan dien je vooraf contact met mij op te nemen. Vervolgens moet bij een akkoord bevinding het aanmeldingsformulier worden ondertekend door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Het deelnemen aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. (Uitzondering vormt daarop wanneer een gehele cursus als cadeau wordt gedaan - aan te geven op het aanmeldformulier).
Na ontvangst van het iaanmeldingsformulier krijg je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval één week voor de start van de cursus, een bericht van plaatsing. Als er niet direct plaats is in de door jou gewenste cursus (vol, uitgesteld of geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen) dan krijg je daar uiteraard ook bericht van.

2. Lesuitval
Bij lesuitval als gevolg van ziekte of anderzijds van mij als docent zal de les worden verschoven naar de eerstvolgende les erop. Dit heeft als gevolg dat ook de cursus op een later tijdstip dan gepland zal eindigen, in tegenstelling tot de startdatum is de einddatum van de cursus dus open binnen een redelijke termijn. In het geval van een langere periode van ziekte wordt er tot restitutie overgegaan voor alleen de gemiste lessen minus de administratiekosten (20% van het cursusgeld).
Inhalen doordat je een les hebt gemist is mede afhankelijk van hoe vol dat andere dagdeel is. Als alle cursussen vol zijn dan is dat niet mogelijk.
Je schrijft je dus in voor een plek op een specifiek dagdeel voor een specifieke periode en niet voor een aantal lessen. Bij inhalen geldt dat zij die lessen gemist hebben vanwege overmacht (ziekte) een voorrang hebben boven zij die op vakantie (of anderzijds) gingen.

3. Prijzen

Wijziging van lesgeld kan met ingang van een ieder nieuw seizoen worden doorgevoerd.  Met uitzondering van de introductiecursus is de aanschaf van materialen niet inbegrepen bij het lesgeld.

4. Betaling
Door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld zoals vermeld op de website. Het totale bedrag dient voor de aanvang van de eerste les zijn voldaan.
Als het lesgeld niet of niet tijdig is betaald, worden administratiekosten in rekening gebracht. Indien na herhaaldelijke aanmaning nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.
Het is niet mogelijk om het cursusgeld in termijnen te voldoen.

5. Annulering en opzegging
Door middel van je aanmelding bind je je voor de gehele duur van de cursus. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken - ongeacht de reden - blijf je betalingsverplichting voor de volledige prijs bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen.
Wanneer inschrijft en door het een of ander toch niet kan deelnemen, dan kun je uiterlijk 2 weken voordat de cursus van start gaat je inschrijving cancelen.

6. Zoetermeerpas
Heb je een ZoetermeerPas? Dan kun je betalen met voordeelcheques die geldig zijn voor het desbetreffende jaar.

7. Privacy
Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor je les, de voortgang ervan of een vervolg erop. Je persoonsgegevens worden uiteraard niet doorgegeven aan derden.

8. Aansprakelijkheid
ik ben niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of verlies van eigendommen of persoonlijk letsel van cursisten tijdens de lessen of gedurende een eventuele excursie.
Ik doe uiteraard mijn best om altijd zorgvuldig te handelen, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van e-mailberichten. Onverhoopte fouten in data zijn voorbehouden.


Richard Brouwer - september 2023
Back to Top