Richard Brouwer

volgde de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag, waar hij in 1988 cum laude afstudeerde in schilderen, tekenen en grafiek. In het verleden heeft hij op diverse plekken zijn werk geëxposeerd, onder meer in het Dordrechts Museum en het Haags Gemeentemuseum. Ook ontving hij de Koninklijke Prijs voor de Schilderkunst van H.M. Beatrix.
Op dit moment legt hij zich een periode toe op fotografie. Vandaar ook dat de focus op de eigen website nu daar ligt; www.richardbrouwer.com
Werk van eigen hand is met regelmaat te zien op exposities en een aantal literaire tijdschriften zoals The Dirty Goat en The Believer. 
Ontwerpen voor designs (de Rhihf Pinco collectie) zijn te zien op;
Als docent schilderen en idee-ontwikkeling hij sinds 2001 verbonden aan de SKVR te Rotterdam. De lessen in Zoetermeer zijn gestart in 2016.
hobby; hardlopen
Back to Top